در طلاق به دليل اعتياد، زن ابتدا بايد در دادگاه اثبات کند که مرد معتاد است. اين امر توسط پزشکي قانوني انجام مي‌شود و دادگاه مرد مضنون را به آنجا مي‌فرستد تا آزمايش بدهد.

طلاق به دليل اعتياد

طلاق به دليل اعتياد شوهر از جمله مهم ترين مسائلى است که باعث مى‌شود آمار پرونده هاي طلاق در دادگاه ها بالا برود. در مجله دلتا به اين سؤال پاسخ داده شده است که حق طلاق به علت اعتياد همسر وجود دارد؟


طلاق به دليل اعتياد همسر


طبق قانون حق طلاق با مرد است، اما در عقدنامه 12 تبصره وجود دارد که اصطلاحاً به آن ها شروط ضمن عقد گفته مي‌شود که در صورت امضاي عقدنامه در زمان ازدواج و پذيرفتن آن ها از طرف زوج ها حق طلاق براي زن به وجود مي‌آيد. شايان ذکر است که، صرف اعتياد مرد به مواد مخدر باعث طلاق نمي‌شود و اين موضوع در صورتي باعث ايجاد اين حق براي زن مي‌شود که طبق بند 6 عقدنامه، اعتياد همسر زندگي شويي را تحت تاثير قرار دهد و باعث عسر و حرج (سختي و مشقت) براي خانواده شود. بنابراين در صورتي که اين امر توسط دادگاه تاييد و اعتياد مرد اثبات شود، ابتدا دادگاه خانواده مهلتي تعيين مي‌کند که مرد طي آن مدت با مراجعه به کمپ ترک کند.


طلاق


شرايط طلاق از مرد معتاد چگونه است؟


در صورتي که مرد پس از چندين دفعه رفتن به کمپ تلاشي براي ترک اعتياد خود نکند، زن مي‌تواند با استفاده از بند عسر و حرج که در عقدنامه قيد شده، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. بنابراين براي طلاق ابتدا بايد در دادگاه اثبات شود که مرد معتاد است. اين امر توسط پزشکي قانوني انجام مي‌شود و دادگاه مرد را به آنجا مي‌فرستد تا آزمايش بدهد. البته افراد معتاد با استفاده از راهکارهايي سعي مي‌کنند جواب آزمايش منفي شود. به همين دليل سازمان ها سعي بر اين دارند که امکان استفاده از اين ترفندها را به حداقل برسانند. يکي ديگر از روش هايي که زن با استفاده از آن مي‌تواند اعتياد مرد را در دادگاه ثابت کند شهادت شهود است. به اين معني که افرادي که فرد را کاملا مي‌شناسند و از وضعيت وي آگاهي دارند در دادگاه به اين موضوع شهادت بدهند. در اين صورت هياتي توسط دادگاه براي پيگيري و تحقيق در اين زمينه منصوب مي‌شوند تا صحت و درستي اين امر را تاييد کنند.


شرايط پذيرفتن اعتياد مرد به عنوان دليل طلاق


بر اساس قانون مدني، دادگاه در مواردي که شوهر به يکي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الکلي اعتياد داشته باشد، با توجه به شرايطي که در ادامه ذکر شده است اقدام به صدور رأي طلاق براي زن مي‎کند. اين شرايط عبارتند از ؛
• اعتياد مرد به‌ بنيان و کانون خانواده آسيب وارد کند.
• مرد از ترک کردن اعتياد خودداري کند.
• امکان اام مرد به ترک مواد مخدر و … در مدتي‌ که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم است، وجود نداشته باشد.
• ‌در مواردي که مرد به تعهد خود عمل نکند يا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ مواد روي آورد.


طلاق از طرف زن


بنابراين، با وجود يکي از شرايط فوق و با توجه به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد. شايان ذکر است، به صرف اثبات اعتياد شوهر توسط زن، امکان استفاده از اين دليل براي گرفتن طلاق کافي نيست و بايد حتماً اعتياد به تشخيص دادگاه، براي زن مضر باشد و به زندگي شويي خلل وارد کند. نکته اي که لازم است ذکر شود اين است که، در شروط ضمن عقد در سند ازدواج، موضوع اعتياد مشخص نشده است. اين شرط اين گونه مطرح شده است؛ “ابتلاي شوهر به هر گونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه براي زندگي خانوادگي خلل آور بوده و ادامه زندگي براي زن دشوار باشد.” با توجه به اين عبارت، مي‌توان نتيجه گرفت که منظور قانونگذار از اعتياد نوع خاصي از آن نيست و بر هر نوع اعتيادي، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت دارد. مواردي همچون اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الکلي، بازي هاي کامپيوتري، شبکه ‎هاي اجتماعي و… . در واقع نکته مشترک همه اين اعتيادها، آسيب رساندن آن ‎ها به زندگي شويي و کانون خانواده است.


دادرسي چيست و چگونه تشکيل مي شود ؟

کلاهبرداري در فضاي مجازي

نکاتي درباره تمديد اجاره نامه

اعتياد ,مرد ,طلاق ,دادگاه ,زن ,کند ,در دادگاه ,براي زن ,استفاده از ,که مرد ,اعتياد مرد ,قانوني انجام مي‌شود ,پزشکي قانوني انجام ,توسط پزشکي قانوني

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jason نصب ايزوگام Michelle بلاگ سامان ۷۲۴ تست اپليکيشن و سايت سفر با تو Shannon مترجمين معتمد سفارت دامداران برتر دانلود موزيک هاي جديد