ورشکستگي بايد به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زماني که دادگاه حکم ورشکستگي را صادر نکرده، ورشکستگي تاجر ثابت نمي‌شود. براي تقسيم اموال و دارايي ‌هاي تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند.

ورشکستگي در حقوق تجارت

ورشکستگي در حقوق تجارت مطرح شده است و زماني اتفاق مي‌افتد که تاجر توان پرداخت بدهي ها را نداشته باشد و نتواند تعهدات خود را عملي کند. در اصطلاح به چنين افرادي ورشکسته گفته مي‌شود. ورشکستگي و مقررات آن فقط شامل تجار و بازرگانان مي‌شود و چنانچه اشخاص عادي قادر به پرداخت بدهي هاي خود نباشند اصطلاحاً به آن ها معسر گفته مي‌شود. به گزارش مجله دلتا شرکت‌ هاي تجارتي چون بازرگان شناخته مي‌شوند مشمول قوانين و مقررات ورشکستگي هستند ولي شريکان و مديران آن‌ ها چون تاجر نيستند مشمول اين مقررات نخواهند شد.


تقسيم دارايي ورشکسته


براي تقسيم اموال و دارايي ‌هاي تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند. شايان ذکر است که ورشکستگي بايد به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زماني که دادگاه حکم ورشکستگي را صادر نکرده، ورشکستگي تاجر ثابت نمي‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد. اعلام ورشکستگي بر حسب تقاضاي يک يا چند نفر از طلبکاران يا به تقاضاي دادستان يا حتي اظهار و تقاضاي خود تاجر صورت مي‌گيرد. حکم ورشکستگي تاجري که فوت شده را تا يک سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر کرد.


ورشکستگي


انواع ورشکستگي در حقوق تجارت


1. ورشکستگي عادي
2. ورشکستگي به تقصير
3. ورشکستگي به تقلب


مجازات ورشکستگي به تقصير ؛


تاجر در موارد زير ورشکسته به تقصير اعلان مي‌شود:
1. در مواردي که ثابت شود مخارج شخصي يا مخارج خانه و خانواده تاجر در زمان هايي که اوضاع مالي عادي بوده، بيشتر از حد معمول و متعارف درآمد وي بوده است.
2. در صورتي که معلوم شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي کرده است که در عرف تجارت نامشخص است يا نفع آن منوط به اتفاق خاصي است.
3. اگر به قصد تاخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي کمتر از قيمت روز کرده باشد.
4. اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف ( تاريخ صدور حکم ورشکستگي) بر سايرين ترجيح دهد و طلب او را بپردازد از موارد ورشکستگي به تقصير به حساب مي‌آيد.
5. اگر به حساب شخص ديگري و بدون آن که در مقابل آن مبلغي دريافت کند تعهداتي کرده باشد که با توجه به وضعيت مالي وي در حين انجام آن ها، تعهدات مذبور زياد باشد و باعث ورشکستگي شود.
6. اگر دفتر مخصو تجار نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب باشند يا در صورت دارا بودن دفاتر تجاري وضعيت خود را اعم از بدهي ها و مطالبات به طور صريح معين نکرده باشد.


لازم به ذکر است که طبق قانون، مجازات تاجر ورشکسته به تقصير از 6 ماه تا سه سال حبس است.


حکم ورشکستگي


حکم ورشکستگي به تقلب ؛


بر اساس قانون تجارت، در موارد زير تاجر ورشکسته به تقلب به شمار مي‌آيد؛
1. تاجر ورشکسته اي که دفاتر خود را مفقود کند يا قسمتي از دارايي خود را مخفي کرده و يا از طريق معاملات صوري از ميان ببرد.
2. هر تاجر ورشکسته اي که خود را به وسيله اسناد و مدارک تقلبي خود را بدهکار قلمداد کند در حالي که در حقيقت به آن ميزان بدهکار نيست.
کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.


سوالي که بسيار پرسيده مي‌شود اين است که چرا بيشتر کسب و کارهاي جوان و کارآفرينان با ورشکستگي روبرو مي‌شوند؟


در اين خصوص بايد اذعان داشت که مجموعه اي از دلايل و عوامل باعث رخ دادن اين اتفاق مي‌شوند که در ادامه به مواردي از آن ها اشاره شده است. عمواملي همچون نداشتن سرمايه کافي، بازاريابي ضعيف، برنامه‌ريزي نامناسب و ناکافي، در نظر نگرفتن رقابت در بازار کسب و کار، نداشتن انعطاف‌پذيري لازم، ناديده گرفتن قدم بعدي، سعي در انجام دادن تمام امور به‌طور کامل و بي عيب و نقص را مي توان از جمله موارد مهم در ناکامي و ورشکستگي کسب و کارهاي جوان به شمار آورد.


دادرسي چيست و چگونه تشکيل مي شود ؟

کلاهبرداري در فضاي مجازي

نکاتي درباره تمديد اجاره نامه

ورشکستگي ,تاجر ,يا ,حکم ,ورشکسته ,مي‌شود ,ورشکستگي به ,خود را ,حکم ورشکستگي ,که در ,به تقصير ,تاجر ورشکسته، طلبکاران ,صادر نکرده، ورشکستگي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

يک فنجان بصيرت کاتالوگ آيسي و ترانزيستورها Charles حسينيه کاخ سفيد! Don دست خط ... خريد گوشي Jeffrey وب سيتي تور کيش