طبق قانون، دادگاه در شرايطي  مي‌تواند براي تقسيط ريالي ديه به صورت قطعي حکم صادر کند(فارغ از زمان  پرداخت ديه)، که طرف هاي دعوا در خصوص اين امر توافق کرده باشند. در غير  اين صورت، در مواردي که در قسط بندي ديه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است  دادگاه ميزان اقساط را به صورت درصدي از ديه، قرار دهد تا در محاسبه مشکلي  ايجاد نشود.


ديه


 


ديه از جمله تدابير قانونگذار براي  حفظ حقوق شخص آسيب ديده از جرم در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر جزاي  نقدي است که از مجرم گرفته مي‎شود و به شخص صدمه ديده تعلق مي‎گيرد يا در  صورت فوت به بازماندگان وي پرداخت خواهد شد. به گزارش مجله دلتا مقدار و ميزان ديه توسط دادگاه با توجه به نوع جنايت تعيين مي‎شود.


تقسيط ديه


طبق قانون، دادگاه در شرايطي مي‌تواند  براي تقسيط ريالي ديه به صورت قطعي حکم صادر کند(فارغ از زمان پرداخت ديه)،  که طرف هاي دعوا در خصوص اين امر توافق کرده باشند. در غير اين صورت، در  مواردي که در قسط بندي ديه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه ميزان  اقساط را به صورت درصدي از ديه، قرار دهد تا در محاسبه مشکلي ايجاد نشود.  بنابراين چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرف هاي دعوا به صورت ريالي تعيين  شده باشد، دادگاه بايد مبالغ قسط هاي پرداختي را متناسب با نرخ ديه هر سالي که پرداخت مي‎شود محاسبه و از مجموع ديه، به صورت درصدي کسر کند.


ديه


اعسار محکوم به تقسيط


زماني که درخواست اعسار مورد قبول دادگاه  قرار بگيرد، اجراي حکم متوقف مي‎شود و در نهايت منجر به صدور حکم قطعي در  پذيرش ادعاي اعسار مي‎شود. مگر اينکه شخص محکوم(محکوم عليه) ظرف 30 روز از  تاريخ ابلاغ اجرائيه با ارائه صورت کليه اموال خود، دادخواست اعسار خود را  ثبت کرده باشد.


در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از مهلت  تعيين شده، براي بازداشت نشدن محکوم عليه، کفيل يا وثيقه معتبر (به اندازه  مبلغي که دادگاه حکم به پرداخت آن داده است) به تشخيص دادگاه ضرورت خواهد  يافت مگر اينکه شخص متضرر با آزادي او بدون اخذ تأمين موافقت کند. مدعي  اعسار بايد صورت کامل اموال خود را به طور مشروح با ذکر ميزان وجوه نقدي  نزد بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري به همراه مشخصات دقيق حساب‌ هاي مذکور  و کليه اموال و مطالبات که به هر نحو نزد اشخاص ديگر دارد و نيز فهرست نقل  و انتقالات مالي در فاصله يک سال قبل از طرح دعواي اعسار را ضميمه  دادخواست کند.


در مواردي که مدعي اعسار در زمان گذشته  تمکن مالي کافي داشته و اکنون شرايط گذشته را ندارد مکلف است، عدم استطاعت  مالي خود را اثبات کند. در اين موارد، مدعي اعسار معمولا بايد معسر بودن  خود را از طريق شهادت شهود ثابت کند. اما در صورتي که دليلي بر تمکن مالي  کافي مدعي اعسار در سابق وجود نداشته باشد يا در صورتي که متضرر از جرم  نتواند تمکن مالي کنوني يا قبلي مدعي اعسار را ثابت کند يا اين وضعيت نزد  قاضي رسيدگي کننده قابل شناسايي نباشد، ادعاي اعسار با سوگند مديون  (بدهکار) با رعايت قوانين و مقررات پذيرفته خواهد شد.


ديه


نکاتي راجع به دعواي اعسار  1. طبق قانون، دعواي اعسار جزء دعاوي غيرمالي و رأي صادره در خصوص آن قابل تجديدنظر خواهي است.

  2.  دادگاه خارج از نوبت اقدام به رسيدگي خواهد کرد و مي‎تواند از مراجع ذيربط در خصوص وضعيت مالي مدعي اعسار استعلام کند.

  3. اگر مدعي اعسار دروغ گفته باشد دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعواي او، مدعي را به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل محکوم خواهد کرد.

  4. کسي که به منظور فرار از پرداخت بدهي مرتکب تقصير شده تا موجب اعسار وي  شود، اگرچه حکم اعسار در ارتباط با او صادر مي‎شود اما مشمول يک يا چند  مورد از محروميت‌هاي زير براي مدت شش ماه تا دو سال خواهد شد:  • ممنوعيت خروج از کشور

  • ممنوعيت دريافت دسته چک

  • ممنوعيت تأسيس شرکت تجاري

  • ممنوعيت تصدي مدير عاملي در شرکت هاي تجاري

  • ممنوعيت عضويت در هيئت مديره شرکت هاي تجاري

  • ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري


همچنين بخوانيد:


اعسار؛ در اصطلاح حقوقي به چه معني است؟ 


قوانين جديد در خصوص  مهريه(+ويدئو)    


پلاک ثبتي و پلاک تفکيکي را بشناسيد 


ملاقات فرزند ؛ حق طبيعي پدر و مادر(+ويدئو) 


مزاحمت و ممانعت از حق طبق قانون چه مجازاتي دارد؟ 

دادرسي چيست و چگونه تشکيل مي شود ؟

کلاهبرداري در فضاي مجازي

نکاتي درباره تمديد اجاره نامه

اعسار ,صورت ,کند ,ديه ,دادگاه ,مدعي ,به صورت ,مدعي اعسار ,در خصوص ,را به ,اعسار در ,وجود نداشته باشد،

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جديد ترين خبرها Jodi Mela William Born Jimmy وبلاگ شخصي گروه موسيقي نواي آئين تکنولوژي Tina