طبق قانون مجرم مکلف است که در  صورت موجود بودن مال، عين آن را که از راه غير قانوني و تخلف به دست آورده  است به صاحبش برگرداند. و در صورتي که آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن  را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش  واگذار کند. 


مصادره اموال


 


مصادره اموال در مواردي رخ مي‎دهد  که شخص مرتکب جرم شده است و در نتيجه ارتکاب جرم طبق قانون مجازات مي‎شود.  از مجازات هايي که در قانون توسط قانونگذار تعيين شده مصادره اموال است.  مصادره در لغت به معناي جريمه کردن و مال کسي را با زور ضبط کردن است. در مجله دلتا به بررسي مفهوم مصادره اموال و چگونگي و نحوه مصادره و تفاوت مصادره با توقيف اموال پرداخته شده است.


 در چه شرايطي مصادره اموال صورت مي‎گيرد؟


با استناد به قانون مجازات اسلامي، براي  برخي جرايم کيفر مصادره تعيين شده است. بر طبق اين قانون مجرم مکلف است که  در صورت موجود بودن مال، عين آن را که از راه غير قانوني و تخلف به دست  آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتي که آن مال موجود نباشد، موظف است  مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به  صاحبش واگذار کند،و در عين حال به جريمه  محکوم مي‎شود و همچنين بايد  خسارات وارده را به شخص متضرر بپردازد.


در مواردي مجرم در ارتکاب جرم از ابزار و  وسايلي استفاده مي‎کند، مانند مهر، اسلحه و استفاده از منزل شخص ديگر و …  در صورتي که استفاده از چنين ادواتي باعث تسهيل در جرم شود و در نتيجه اين  اقدامات اموالي براي مجرم کسب شود، دادگاه پس از رسيدگي به شکايت شاکي،  بدون اينکه نياز به طرح شکايتي جديد باشد به اين موضوع رسيدگي مي‌کند و  براي چنين جرمي مجازات تعزيري در نظر گرفته مي‎شود. بنابراين طبق قانون،  دادگاه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلي، ادوات جرم کشف‌ شده را به نفع دولت  ضبط و مصادره مي‌کند.


مصادره و ضبط اموال


مجازات تعزيري چيست؟ به آن دسته از  مجازاتي است که نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن قانون، نظر قاضي و حکم  دادگاه اعلام مي‌شود، مجازات تعزيري گفته مي‎شود.


تفاوت توقيف، ضبط و مصادره  چيست؟


توقيف اموال؛ در اين موارد دارايي هاي فرد  به طور موقت توقيف مي‌شود. براي مثال اگر شخصي بدهکار باشد و براي پرداخت  بدهي هاي خود هيچ‌ گونه اقدامي انجام نداده باشد، مي‌توان با حکم دادگاه  اموال وي را به ‌صورت موقت توقيف کرد. اين اموال بدون اينکه از مالکيت  بدهکار خارج شوند در اختيار قانون قرار مي‌گيرد تا شخص نتواند آنها را به  فرد ديگري منتقل کند. در صورت عدم پرداخت، دادگاه از طريق مزايده اموال را  به فروش مي‌رساند و معادل پول طلبکار را به وي پرداخت مي‌کند و بقيه به  مالک بازگردانده مي‌شود.


ضبط اموال؛ عموما  در مورد پرونده‌هاي  کيفري استفاده مي‌شود. طبق قانون ضبط اموال به 2 صورت دائم و موقت صورت  مي‎گيرد. در ضبط دائم  مال براي هميشه از مالکيت فرد خارج مي‌شود. اما در  ضبط اموال موقت، امکان باز پس گرفتن اموال وجود دارد. بر اساس قانون،  چنانچه متهم که به دادگاه احضار شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و  همچنين کفيل يا وثيقه گذار به دادگاه معرفي نکند، مبلغ بدهي وصول  و يا طبق  قانون و مقررات وثيقه ضبط مي‌شود.


مصادره اموال؛  از ديدگاه حقوقي مي‌توان مصادره را همان ضبط اموال دانست با اين تفاوت که  در برخي موارد ضبط اموال به‌ عنوان تأمين به‌کار مي‌رود، اما در مصادره به  عنوان مجازات در نظر گرفته مي‌شود.


در مصادره، اموال به طور دائم از ملکيت  مجرم خارج مي‌شود. در برخي از موارد با توجه به نظر صريح قانونگذار مبني بر  استيلاي دولت بر اموال، مصادره صورت مي‎گيرد. با توجه به اصل 49 قانون  اساسي کشور، دولت بايد ثروت‌ هاي به‌ دست آمده از ربا، قمار، رشوه، غصب،  اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات اداري، برپايي اماکن فساد و غير  مشروع، فروختن زمين هاي موات و مباحات اصلي و سرقت را بگيرد و به صاحبان  اصلي و به حق برگرداند. در مواردي که صاحبان اين دارايي ها و اموال مشخص  نباشند، اين اموال به بيت‌المال انتقال مي‌يابد. قاچاق و احتکار از ديگر  مواردي هستند که قانونگذار براي آنها مجازات مصادره در نظر گرفته است.


مجازات مصادره اموال


براي مصادره اموال چه شرايطي لازم است؟


با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامي،  بازپرس و يا دادستان بايد در صورت صدور قرار منع، وضعيت اموال و اشياء  موردنظر را پيگيري و مشخص کنند که اين وسايل و اشياء حين ارتکاب جرم و يا  به سبب آن تهيه‌ شده‌ اند يا خير.


در ادامه، با توجه به بررسي‌ هاي صورت  گرفته اشياء و اموال مورد نظر مسترد، ضبط و يا معدوم خواهد شد. بر اساس حکم  دادگاه اموالي که از جرم حاصل‌ شده باشند به نفع دولت ضبط مي شوند. بر  اساس تبصره ماده 215، مالي که نگهداري از آن براي دولت هزينه‌ هاي  نامتناسبي داشته باشد و يا بها و قيمت آن به بطور فاحش افت پيدا کند و  همچنين اموالي که فاسد مي‎شوند به دستور دادستان با قيمت روز فروخته خواهند  شد. وجوه حاصل‌ از فروش اين اموال نيز تا مشخص شدن تکليف نهايي دادگاه به‌  صورت امانت در صندوق دادگستري باقي خواهد ماند.


همچنين بخوانيد:


شاکي و شرايط شکايت کردن 


مجازات افشاي اطلاعات افراد در شبکه هاي مجازي 


رشوه ؛ چه بدهي چه بگيري مجرمي 


مجازات خوردن مشروب طبق قانون جديد 


قاچاق مشروبات الکلي چه مجازاتي دارد؟ 

دادرسي چيست و چگونه تشکيل مي شود ؟

کلاهبرداري در فضاي مجازي

نکاتي درباره تمديد اجاره نامه

اموال ,مصادره ,صورت ,مجازات ,ضبط ,طبق ,را به ,و در ,در نظر ,مصادره اموال ,طبق قانون ,قانون مجازات اسلامي،

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Paulo حضرات John اتفاقات يک زندگي وبلاگ شخصي گلفرروشي آنلاين انگور http://ossakafash.com/ دوربين هاي ديجيتال ناب - طالب پور all game update live