هنگامي که شخصي مي‌خواهد عليه فرد ديگري اقامه دعوا کند، مدعي شناخته مي‌شود و بايد درخواست خود را به عنوان خواهان، در برگ دادخواست ذکر کند.

دادخواست

نوشتن دادخواست اولين اقدامي است که شخص براي شروع يک دعواي حقوقي بايد انجام دهد. بسياري از تصميم‌هاي دادگاه به نکاتي وابسته است که در متن دادخواست ذکر شده است. زيرا مهمترين بخش يک دعوي حقوقي نوشتن خواسته خواهان به طور شفاف و دقيق است. بنابراين دقت و توجه در نوشتن دادخواست، در روند رسيدگي در دادگاه مي‌‌تواند بسيار مفيد و کارامد باشد. در ادامه در خصوص نحوه نوشتن و تنظيم دادخواست با مجله دلتا همراه باشيد.


دادخواست چيست؟


هنگامي که شخصي مي‌خواهد عليه فرد ديگري اقامه دعوا کند، مدعي شناخته مي‌شود و بايد درخواست خود را به عنوان خواهان، در برگ دادخواست ذکر کند. به عبارت ديگر دادخواست، طرح ادعا و تقاضاي دادرسي نزد دادگاه در اوراقي مخصوص به نام برگ دادخواست است.
اين اوراق را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي سراسر کشور تهيه کرد. در مراجع قضايي‌ که چند شعبه وجود دارد، دادخواست پس از تنظيم و تکميل، به دفتر شعبه اول ارائه مي‌شود.
دادخواست مي‌تواند توسط خود فرد يا وکيل او تنظيم و ارائه شود.


مطابق قانون، دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد:
• نام و نام خانوادگي و نام پدر
• سن خواهان (شخصي که دعوا را مطرح مي‌کند)
• اقامتگاه، که شامل محل زندگي يا محل کار و در واقع محلي که بتوان به خوانده (شخصي که عليه او دعوايي مطرح مي‎شود) دسترسي داشت و اوراق قضايي را به محل ست او فرستاد.
• شغل خواهان
• در صورتي ‎که دادخواست توسط وکيل تقديم شود، مشخصات کامل وکيل نيز بايد درج شود.
اگر نشاني خوانده معلوم نباشد، يا به عبارت ديگر مجهول‌المکان باشد، آدرس او يک‎ بار در رومه منتشر خواهد شد.


تنظيم دادخواست


نحوه تنظيم دادخواست


برگ دادخواست داراي چند قسمت است، که بايد خواهان آن‌ها را پر کند. يکي از مهمترين موارد، تعيين خواسته و بهاي (ارزش) آن است که بايد در دادخواست مشخص شود. به آنچه که مدعي از دادگاه درخواست مي‌کند اعم از مالي يا غير مالي، «خواسته» يا «مدعي‌به» مي‌گويند.
در واقع خواسته، تعهدات يا مواردي است که خواهان خود را مستحق دريافت آن مي‌داند. به طور مثال زني که مهريه را حق خود مي‌داند، در قسمت خواسته بايد تعداد سکه‌ها را قيد کند. يا مردي که همسر وي، بدون دليل موجه و قانوني، منزل مشترک را ترک کرده، بايد در قسمت خواسته، اام به تمکين را قيد کند. بنابراين خواهان بايد آنچه را که حق خود مي‌داند در خواسته درج کند.
شايان ذکر است، دادگاه نمي‌تواند در مسائلي که به موضوع خواسته ارتباطي ندارد وارد و در خصوص آ‎ن‌ها حکم صادر کند. اگرچه دادگاه بايد تمام خواسته‌هاي خواهان را مورد رسيدگي قرار دهد، اما گاهي ممکن است به دليل عدم شفافيت و مبهم‌ بودن متن خواسته، قاضي محق بودن خواهان را تشخيص ندهد و به طور کامل يا به طور نسبي، او را بدون حق بشناسد. بنابراين فرد در نوشتن خواسته، بايد دقت و توجه بسياري داشته باشد.


مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا

دادرسي چيست و چگونه تشکيل مي شود ؟

کلاهبرداري در فضاي مجازي

نکاتي درباره تمديد اجاره نامه

بايد ,دادخواست ,يا ,کند ,خواهان ,دادگاه ,به طور ,است که ,را به ,خود را ,که بايد ,مدعي شناخته مي‌شود

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jeremy روستاي فرهنگي تاريخي تمدني کوه پنبه ساخت و سازان انجام کليه امور ساختماني از صفر تا صد Daniel آموزش تخصصي زبان انگليسي Jennifer Mark مطالب مفيد *پرواز روح*